Huisregels

Indien u zich bevindt op het evenemententerrein aan op De Markt Hoogeveen bent u verplicht zich aan de hierna volgende huisregels te houden. U dient de aanwijzingen van de medewerkers van de organisatie Hollands Festijn Hoogeveen op te volgen.

 

 • Alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden gelden ook op ons terrein.
 • Dit evenement is alleen voor 18+.
 • Polsbandje is verplicht te dragen, zonder polsbandje geen consumpties te bestellen.
 • Er is geen garderobe in de tent op het terrein.
 • Het betreden van ons terrein is geheel voor eigen risico van de bezoekers.
 • Het betreden van de feesttent op vrijdag- en zaterdagavond is alleen mogelijk via een geldig toegangsbewijs.
 • Stichting Hollands Festijn Hoogeveen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiĆ«le dan wel immateriĆ«le schade, die bezoekers van het terrein mochten ondervinden.
 • Het is ten strengste verboden op ons terrein drugs te gebruiken, te verhandelen of te bezitten.
 • Wanneer u onder de invloed van drugs en/of teveel alcohol verkeert, kan u de toegang ontzegd worden.
 • Het is ten strengste verboden materialen, zoals flessen, wapens, stokken, messen, of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht op ons terrein bij u te hebben. Eventueel gevonden flessen, wapens en of andere verboden spullen worden in beslag genomen en zonodig overgedragen aan de politie.
 • Met ingang van 1 juli 2008 is het verboden te roken in horecagelegenheden w.o. feesttenten. Dit betekent dat roken in de tent op het festivalterrein NIET is toegestaan.
 • Indien u uw medewerking aan een onderzoek aan kleding en/of tassen weigert, dient u ons terrein te verlaten.
 • Het is verboden de nooduitgangen onnodig te openen of te blokkeren.
 • Zorg ervoor altijd een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben, De medewerkers van de organisatie kunnen er te allen tijde naar vragen. Zonder legitimatiebewijs kunnen zij u de toegang tot het festival weigeren.
 • Op ons terrein wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel kunnen de medewerkers om legitimatie vragen. De verkoop van alcoholhoudende drank kunnen wij te allen tijde op gronde van wangedrag en/of dronkenschap weigeren.
 • Op grond van uw gedrag op ons terrein en/of op de openbare weg kan de organisatie u te allen tijde de toegang tot het evenement ontzeggen of weigeren.
 • De organisatie heeft het recht, om in geval van overmacht, aanpassingen in het programma te doen.
 • De organisatie heeft het recht, bij vermoedens van samenscholing, de samenscholers onmiddellijk de toegang tot het terrein te ontzeggen.
 • Het is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie folders of andere promotionele artikelen uit te delen.
 • Het is niet toegestaan consumpties mee te nemen.